ประกาศสำนักพระราชวังแห่งราชวงศ์ซาอุดี กษัตริย์ซัลมาน ทรงรับสั่งพสกนิกรทั่วประเทศร่วมส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องชาวซีเรีย

28 ธค. 59     17744

  ประกาศสำนักพระราชวังแห่งราชวงศ์ซาอุดี กษัตริย์ซัลมาน ทรงรับสั่งพสกนิกรทั่วประเทศร่วมส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องชาวซีเรีย

ผู้ดูแลอุปถัมภ์สองศาสนถานมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งซาอุดีอารเบียกษัติริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ทรงรับสั่งให้พสกนิกรซาอุดีทั่วประเทศร่วมกันส่งความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้กับชาวซีเรีย ซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกแถลงอย่างเป็นทางการผ่านประกาศสำนักพระราชวังแห่งราชวงศซาอุดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

“สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวซีเรียที่ต้องประสบกับเคราะห์ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาผู้อพยพในเขตอาเลปโปและในเมืองใกล้เคียง ที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมอันยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ทางสำนักผู้ดูแลอุปถัมภ์สองศาสนถานมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ทรงรับสั่งให้พสกนิกรซาอุดีทั่วประเทศร่วมส่งความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมให้กับชาวซีเรีย เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันที่ 28 เดือนรอบีอุลเอาวัล ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวซีเรีย” ซึ่งเป็นถ้อยความที่ระบุในแถลงการณ์ดังกล่าว

ในแถลงการณ์ดังกล่าว กษัติริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ยังได้เปิดเผยว่าได้นำงบประมาณแผ่นดินจำนวน 100 ล้านริยาลซาอุดีส่งช่วยเหลือในครั้งนี้ไว้ด้วย งบประมาณดังกล่าวได้ส่งมอบผ่านศูนย์ให้ความช่วยเหลือและองค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัติริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ยังได้มอบสิทธ์พิเศษในการประกอบพิธีฮัจย์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในปาเลสไตน์จำนวน 1000 ครอบครัวในปีนี้อีกด้วย

“ความช่วยเหลือที่ต้องส่งไปยังทันด่วนและดำเนินการก็คือ ปัจจัยอาหาร เวชภัณฑ์ยารักษาโรค สถานที่พักอาศัย ศูนย์ให้บริการทางด้านสุขอนามัยและอุปกรณ์สำหรับใช้ในช่วงฤดูหนาว”

ทั้งนี้กษัติริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ได้ดำเนินการเริ่มโครงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้อย่างเป็นทางการ ด้วยการบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านริยาล และตามด้วยเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน นายิฟ บิน อับดุลอาซิซจำนวน 10 ล้านริยาล และเจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซจำนวน 8 ล้านริยาล


ที่มา         www.fatonionline.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา