อิสราเอล ลดความสัมพันธ์ทางการทูต กับประเทศที่สนับสนุนมติสหประชาชาติ ในเรื่องการก่อสร้างนิคมชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์