ปธน.โรมาเนีย ปัดไม่พิจารณานักการเมืองสตรีมุสลิมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี


มาแรงรอบสัปดาห์