วันอวสาน วันประกาศผลสอบ โดย บรรจง บินกาซัน

7 มค. 60     1532

วันอวสาน วันประกาศผลสอบ โดย บรรจง บินกาซัน

วันอวสาน วันประกาศผลสอบ
บทความโดย: บรรจง บินกาซัน

อวสานของโลกเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นความยุติธรรมสำหรับมนุษย์

อวสานของโลกเป็นความจริงก็เพราะโลกและจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงเป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นมา จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องมีวันดับสูญ ไม่ช้าก็เร็วเท่านั้น

แมลงวันแมลงวันหวี่เป็นชีวิตเล็กๆ บนโลกใบนี้ อายุของมันจึงสั้น แค่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่กี่วัน ชีวิตมันก็ต้องสิ้นสุดไป

ต้นไม้ใหญ่อาจมีอายุนับร้อยปี แต่ในที่สุดก็ต้องล้มลงและผุสลายไปในที่สุด

เหล็กที่แม้จะแข็งแกร่ง แต่ก็ยังถูกสนิมกัดกร่อนจนยุ่ยสลายไปตามกาลเวลา

โลกเราก็ไม่ต่างไปจากวัตถุทั้งหลาย เมื่อมันถูกสร้างขึ้นมา มันก็ย่อมมีวันอวสานเช่นกัน แต่เพราะโลกมีขนาดใหญ่ การอวสานของมันจึงต้องใช้เวลานาน

คนที่ไม่เชื่อในเรื่องวันอวสานของโลกก็ไม่ต่างอะไรไปจากแมลงหวี่ที่เกิดในฤดูร้อนและไม่เชื่อว่าอีกสามสี่เดือนแผ่นดินจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เหตุผลที่มันไม่เชื่อก็เพราะอายุของมันไม่ยาวพอที่จะเห็นฤดูหนาวเท่านั้น แต่หากจะเปรียบกับอายุของโลกแล้ว อายุของมนุษย์นั้นสั้นกว่าอายุแมลงหวี่เสียอีก

เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วย ความชราบ่งบอกถึงการมาของความตายและสนิมบ่งบอกถึงการสูญสลายฉันใด ภัยพิบัติจากภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ ภาวะแห้งแล้ง การขยายตัวของทะเลทราย ภาวะมลพิษและโลกร้อน ตลอดจนการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นสิ่งบ่งบอกถึงกาลอวสานของโลกฉันนั้น

แต่วันอวสานของโลกจะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีใครรู้แม้แต่ศาสดา เพราะความรู้เรื่องนี้อยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างแต่เพียงพระองค์เดียว

ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาแสดงว่าโลกาอวสานจะเกิดขึ้นในปีใดนั้นเป็นเพียงการเอาความจริงเรื่องวันอวสานของโลกมาผสมผสานกับการคาดเดาเวลาและสภาพการณ์ของโลกในวันอวสานมารวมกันผ่านทางเทคโนโลยีการทำภาพยนตร์เพื่อหาเงินของฝรั่งเท่านั้น


วันอวสาน วันประกาศผลสอบ โดย บรรจง บินกาซัน

ความจริงที่ว่าวันโลกาอวสานเป็นความยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ เพราะถ้าหากว่าการสอบไม่มีการประกาศผล การสอบก็ย่อมไม่มีประโยชน์แต่ประการใด

นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนต่างรอวันประกาศผลสอบอย่างใจจดใจจ่อ ใครสอบได้ก็ดีใจจนเก็บความรู้สึกไว้ไม่อยู่ เช่นเดียวกับคนที่สอบไม่ผ่านก็ได้แต่แสดงอาการผิดหวัง

โลกเราเป็นดาวดวงเดียวจากดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลซึ่งพระเจ้าใช้เป็นห้องสอบมนุษย์ และมนุษย์ก็ถูกส่งมายังโลกนี้เพื่อทดสอบโดยมีศาสดาเป็นครูผู้นำคำเฉลยมาบอกมนุษย์ว่าอะไรผิด อะไรถูก

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จนถึงตายคือข้อสอบที่มนุษย์ต้องทำตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งถึงหลับตาและใช้เวลาสอบไปจนถึงวันตาย หลังจากนั้น ทุกคนก็ไปรอฟังผลสอบอยู่ในโลกแห่งสุสาน

ถ้าไม่มีวันสิ้นโลกที่ทุกคนจะขึ้นมาดูผลสอบของตัวเองที่ทำไว้ในห้องสอบแห่งโลกนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่สอบผ่าน ดังนั้น วันสิ้นโลกและวันฟื้นคืนชีพจึงถือเป็นความยุติธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับมนุษย์

ส่วนสภาพวันโลกาอวสานจะเป็นอย่างไรนั้น คัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้าได้บอกไว้อย่างน่าคิดดังนี้ :-

“เมื่อแผ่นดินสั่นสะท้านด้วยการสั่นสะเทือนอย่างสุดแรงของมัน แผ่นดินจะโยนทุกสิ่งที่มันแบกเอาไว้ข้างในออกมา มนุษย์จะพากันถามว่า “เกิดอะไรขึ้นกับโลกซิ ?” ในวันนั้น แผ่นดินจะบอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชามัน ในวันนั้น มนุษย์จะออกมากันเป็นหมู่ๆเพื่อที่จะได้เห็นการกระทำของตัวเอง ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้ทำความดีไว้เพียงอณูหนึ่งก็จะได้เห็นมัน และใครก็ตามที่ทำความชั่วไว้แม้เพียงอณูหนึ่งก็จะได้เห็นมัน” (กุรอาน 99:1-8)

การคุกรุ่นและการระเบิดของภูเขาไฟในส่วนต่างๆของโลกบอกให้เรารู้ว่ามนุษย์กำลังนั่งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีกองระเบิดขนาดมหึมากำลังประทุอยู่ข้างใต้และพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อไม่วันใดก็วันหนึ่ง เมื่อถึงวันนั้น แรงระเบิดอันมหาศาลของลาวาที่มีความร้อนหลายพันองศาภายในโลกจะดันเปลือกโลกให้แตกออก เปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลจะยกน้ำทะเลจำนวนมหาศาลเทใส่ชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าคลื่นยักษ์สึนามิหลายพันเท่า

เหตุการณ์ในวันอวสานจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรวดเร็วจนมนุษย์ตั้งตัวไม่ทัน หลังจากนั้น มนุษย์ทุกชีวิตตั้งแต่คนแรกและคนสุดท้ายก็จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นเพื่อฟังผลการสอบของตัวเองขณะที่มีชีวิตอยู่ ถ้ามนุษย์คนใดตอบข้อสอบตรงข้ามกับคำเฉลยที่ศาสดานำมาบอก คนผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบในการทำข้อสอบของตัวเอง และความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนอยู่ที่การประกาศผลสอบในวันนั้น

วันอวสาน วันประกาศผลสอบ โดย บรรจง บินกาซัน


ขอขอบคุณข้อมูลโดย: อ.บรรจง บินกาซัน
ภาพจากไฟล์อินเทอร์เน็ต

เป็นเพื่อน Line กับเรา