สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

11 มค. 60     500
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

 

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ทีวีสำนักจุฬาฯ (ช่อง137) พร้อมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษย์ธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี (มนุษย์+ธรรม) สตูล-สงขลา ออกเยื่ยมแจกน้ำและข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา เพื่อเยียวยาปัญหาน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

สภาเครือข่ายล้อหมุนซับน้ำตาภัยน้ำท่วม

 

 


เครดิต: สมาน สมานพิทักษ์วงค์