คณะผู้แทนจอร์แดนเข้าชมสุสานอิสลามในกรุงเยรูซาเล็ม หลังยิวอิสราเอลรุกรานขวางไม่ให้ฝังศพ


มาแรงรอบสัปดาห์