คณะผู้แทนจอร์แดนเข้าชมสุสานอิสลามในกรุงเยรูซาเล็ม หลังยิวอิสราเอลรุกรานขวางไม่ให้ฝังศพ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์