เปิดใจ "นายซัลมาน บาซอ" ลูกชายคนที่ 7 ของ "นายสะแปอิง บาซอ" ถึงการเสียชีวิตของบิดา