ผู้แทนปาเลสไตน์ร้อง UN ให้อิสราเอลยุติทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขยายนิคมชาวยิวบนพื้นที่ยึดครอง


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์