กีดกันทางศาสนาชัดๆ!! "ทรัมป์" งดออกวีซ่า 7 ประเทศมุสลิม แบนเฉพาะมุสลิม ศาสนาอื่น จะมีการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์