สื่อมาเลย์ เผยรัฐเร่งรณรงค์ติดป้ายบอก 'สินค้าไม่ฮาลาล'

8 กพ. 60     720

สื่อมาเลย์ เผยรัฐเร่งรณรงค์ติดป้ายบอก 'สินค้าไม่ฮาลาล'

สื่อมาเลเซียเผยว่า รัฐมนตรีการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งเตือนให้ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ให้ความสำคัญกับการติดป้ายแสดงสินค้า ไม่ฮาลาล แยกออกอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคตามรายงานแจ้งว่า มีการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก กรณีที่มีการวางขายสินค้าไม่ฮาลาล ขายตามร้านหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งบางครั้งประชาชนเกิดความสับสน หรือไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียด หรือไม่มีเวลามากพอในการตรวจสอบสินค้า


เมื่อซื้อไปแล้วอาจจะทำให้หยิบสินค้าผิดพลาดไปได้ซึ่งการที่องค์กรภาครัฐออกมาแจ้งเตือนแก่ผู้ประกอบในครั้งนี้นั้น เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ แบ่งแยกหรือแสดง “ป้ายสินค้าไม่ฮาลาล” อย่างชัดแจ้งมากที่สุดทั้งนี้นอกจากสินค้าที่เกี่ยวข้องการการดื่มกินแล้ว ยังรวมไปถึงสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีส่วนผสมจากสิ่งต้องห้ามอีกด้วย โดยจากการสุ่มตรวจ 150 สถานประกอบการ ปรากฏว่ามีการใช้แปรง ที่ทำจากชิ้นส่วนของหมูกว่า 37 แห่งด้วยกัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost