ทรัมป์วิจารณ์การขยายนิคมชาวยิว ชี้ย้ายสถานทูตขอเวลาคิด


มาแรงรอบสัปดาห์