ศาลอิสราเอลปฏิเสธร้องขอทำลายมัสยิดในเขตเฮบรอน


มาแรงรอบสัปดาห์