ศาลอิสราเอลปฏิเสธร้องขอทำลายมัสยิดในเขตเฮบรอน


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์