ประธานาธิบดีตุรกี ปิดทริปเยือนประเทศ ทำอุมเราะฮ์


มาแรงรอบสัปดาห์