อิหม่ามมักกะห์ร้องไห้ขณะนำละหมาด

27 กพ. 60     1600

 อิหม่ามมักกะห์ร้องไห้ขณะนำละหมาด

อิหม่ามมักกะห์ร้องไห้ขณะละหมาด

ที่มา          www.pageqq.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา