ลูกชายมุฮัมมัด อะลี ถูกกักตัวที่สนามบิน เนื่องจากมีชื่อแบบมุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์