กษัตริย์ซัลมาน เสด็จเยือนประเทศในอาเซียน ถือเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุด


มาแรงรอบสัปดาห์