กษัตริย์ซาอุดี้ ทรงเรียกร้องขอให้ชาวมุสลิมรวมใจต้านการก่อการร้าย

4 มีค. 60     8250
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

กษัตริย์ซาอุดี้ ทรงเรียกร้องขอให้ชาวมุสลิมรวมใจต้านการก่อการร้าย

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดัลอะซิซ อาล สะอูด ระหว่างทรงเยือนอินโดนีเซียในขณะนี้ ได้เรียกร้องให้มุสลิมรวมใจกัน ต่อต้านการก่อการร้าย

ทั้งนี้ ทรงตรัสว่า "ความท้าทายของโลกมุสลิมในขณะนี้ คือการก่อการร้าย และการประหักประหารกันของอารยธรรมอันขาดการเคารพซึ่งอำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น"