ชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นดีเอสไอยึด 'เงินฮาลาล' อีกแล้ว!

6 มีค. 60     25586

ชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นดีเอสไอยึด 'เงินฮาลาล' อีกแล้ว! 

ชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นดีเอสไอยึด 'เงินฮาลาล' อีกแล้ว!


กลับมาอีกแล้ว กลุ่มพุทธที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ที่เคยออกมาต่อต้านตราฮาลาลก่อนหน้านี้ (อ่านเพิ่ม: http://news.muslimthaipost.com/news/26532) ล่าสุดมายื่นเรื่อง เงินฮาลาลผิดกฎหมาย ดีเอสไอ ต้องยึดคืน

   เว็บไซต์ www.mtoday.co.th เผยข้อมูลจาก  จากเพจ องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - อพชได้โพสต์รูปภาพ พร้อมข้อความ ระบุว่า กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นเรื่องให้ดีเอสไอ(DSI)เอาเรื่องคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรณีเครื่องหมายฮาลาลเก็บเงินสินค้ากินเปล่ามา 20 ปีอย่างผิดกฎหมาย ตามคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน และสภาความมั่นแห่งชาติ

ชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นดีเอสไอยึด 'เงินฮาลาล' อีกแล้ว!


       ทั้งนี้  การตรวจสอบฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามกฎหมายการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ปี2540 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการกลางฯมีอำนาจในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบฮาลาลด้วย


        ขณะที่กลุ่มพุทธพลังแผ่นดิน ได้ยื่นผู้ตรวจการฯให้ตรวจสอบ “กองทุนฮาลาล” ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่รับพิจารณาเนื่องจากกองทุนฮาลาล ไม่มีอยู่จริงและไม่มีได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ไม่เคยจัดตั้งกองทุนฮาลาลขึ้นมาแต่อย่างใด แต่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540
ประกอบด้วย

- จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการ

- กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัดๆละ 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

- กรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดังนี้


 ดำเนินกิจกรรมการบริการหลักๆ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
  2. ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  3. แปลเอกสารภาษาอังกฤษและอาหรับ
  4. รับรองเอกสาร
  5. รับรองการสมรส
  6. รับรองการเป็นมุสลิมหรือการรับอิสลาม
  7. ตอบปัญหาศาสนา
  8. เผยแผ่ศาสนาอิสลาม ทางวารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ
  9. วินิจฉัยไกล่เกลี่ย/ตัดสินข้อพิพาทระหว่างองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  10. ดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์


      เกี่ยวกับ "สินค้าฮาลาล"     โอกาสการส่งออกสินค้าฮาลาลในตลาดโลก ในอนาคตมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ มีกำลังในการซื้อก็ต้องสูง ซึ่งแน่นอนว่าต้องดูจากประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง การตลาดถ้าแบ่งกันง่าย ๆ คือมีตลาดกลุ่มที่เป็นมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบางกลุ่มบางประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีคนมุสลิมไปเที่ยวมากที่สุด  หรือมีอีกกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นผู้ที่บริโภคพวกเขาจะมองว่าอาหารฮาลาลมีสุขอนามัย  สำหรับอาหารฮาลาลที่เป็นคลีนฟู๊ดก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่ ซึ่งไม่ได้มีเพียงกลุ่มมุสลิมเท่านั้น ทุกคนสามารถบริโภคสินค้าฮาลาลได้

 

ชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นดีเอสไอยึด 'เงินฮาลาล' อีกแล้ว!

        ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอนาคตไกลสำหรับสินค้าฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นานมานี ปลายปี 2559 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ OIC ให้การเข้าร่วมสมาชิกในส่วน SMIIC ประเทศไทย จะได้ความร่วมมือในส่วนภาคองค์กรภาคีด้านฮาลาลต่อไปอีกมากมายในอนาคต นั้นหมายถึงการยอมรับเรื่องมาตรฐานและวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นอีกด้วย และแน่นอนว่า สินค้าและการบริการต่างๆของไทย ก็มีโอกาสที่จะส่งออกมากขึ้นไปยังนานาประเทศทั่วโลก โดยคาดหวังว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภาคสินค้าฮาลาลมากขึ้น และจะติดลำดับต้นๆผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลทั่วโลกได้อย่างไม่ยาก (ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost