“ทรัมป์”ลงนามแบนมุสลิม 6 ชาติเข้าสหรัฐ


มาแรงรอบสัปดาห์