จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ 1438

10 มีค. 60     24822

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ 1438

ประกาศจุฬาราชมนตรี เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost