โหดร้าย!! ฝูงบินรบของรัสเซียใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาว ถล่มเมืองอะรีฮา


มาแรงรอบสัปดาห์