สะเทือนใจ! ชาวอิรักหลายพันอพยพออกจากโมซูล ท่ามกลางการปะทะรุนแรง


มาแรงรอบสัปดาห์