สะเทือนขวัญ!! ฆ่าหมู่ชาวมุสลิมปากีฯ นิกายซูฟี 20 ศพ คาศาสนสถาน (มีคลิป)


มาแรงรอบสัปดาห์