"ทูตซีเรีย" ประณาม “สหรัฐฯ” ก้าวร้าวและรุกราน ใช้ “ซีเรีย อัฟกานิสถาน” ลองอาวุธ เพื่อส่งสัญญาณ ถึง “เกาหลีเหนือ”


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์