จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน 1438

24 เมย. 60     108717

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน 1438


ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ ๑ เดือนซะบาน ฮิเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนซะบาน ฮิเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยม ุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ 

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผ ู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลั บไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิ สลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost