ประกาศเห็นดวงจันทร์ ให้ 28 เม.ย. เริ่มเดือนซะบาน 1438

27 เมย. 60     5687

ประกาศเห็นดวงจันทร์ ให้ 28 เม.ย. เริ่มเดือนซะบาน 1438

วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะบาน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ประกาศเห็นดวงจันทร์ ให้ 28 เม.ย. เริ่มเดือนซะบาน 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost