พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด

5 พค. 60     24964

  พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด

วานนี้ 4 พฤษภาคม 2560 ตรงกับ 8 ชะอ์บาน 1438 การรวมตัวครั้งใหญ่ของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์ซาอุ เข้าร่วมพิธีละหมาดศพ ณ มัสยิดฮะรอม มหานครมักกะห์ ซึ่งจัดขึ้นภายหลังการละหมาดฟัรดูอีชา เมื่อเสร็จสิ้นพิธีละหมาด ได้นำศพไปฝัง ณ กุโบร(สุสาน) อัลอัดล์ ตั้งอยู่ในนครมักกะห์

ในการนี้ มีพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมพิธีจำนวนมาก จึงได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่น โดยระดมเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ตามจุดสำคัญรอบพื้นที่นครมักกะห์ พระบรมวงศานุวงศศ์ที่เข้าร่วมพิธี อาทิเช่น รองมกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เจ้าชายมูฮัมมัด บิน ซัลมาน , ผู้ว่าการนครมักกะห์ เจ้าชายคอลิด บินไฟซอล อาลซะอูด ,เจ้าชายอะห์มัด บิน อับดุลอาซีซ ,เจ้าชายมัมดัวะห์ บินอับดุลอาซีซ , เจ้าชายมันซูร บิน มุตอับ

สุสานดังกล่าว เป็นหลุมศพของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ อาทิเช่น เจ้าชายมันซูร บินอับดุลอาซีซ เจ้าชายเฟาวาซ บินอับดุลอาซีซ เจ้าชายอับดุลเลาะห์ บิน ไฟซอล เจ้าชายนายิฟ บินอับดุลอาซีซ เจ้าชายมาญิด บิน อับดุลอาซีซ เจ้าชายสะอัด บิน ไฟซอล เจ้าชายสะอูด บินไฟซอล เจ้าชายมูฮัมมัด บินอับดุลเลาะห์ ราชวงศ์ซะอู๊ด ขอพระองค์ทรงเมตตาเขาทั้งหลายด้วยเทอด

 พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด

 พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด

 พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด

 พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์ซาอุ ร่วมพิธีละหมาดและฝังศพ เจ้าชายมิชอั้ลบินอับดุลอาซีซอาลซะอู๊ด


ที่มา             www.facebook.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost