อัลลอฮุอักบัร !! "ยิวแพ้" มัสยิดอัลอักซอ เป็นของ ปาเลสไตน์ ที่มุสลิมสละชีวิต ญิฮาดปกป้องไว้นับพันปี


มาแรงรอบสัปดาห์