ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)

6 พค. 60     16286
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

 


ผลิตภัณฑ์ที่ด้รับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)

เพื่อความสะดวกของผู้บริโภคขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ เราจึงมีการทำรายชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมรูปภาพอัพเดทข้อมูลขนมปังจากฟาร์มเฮ้าส์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล  (ล่าสุด 2560-2561) สำหรับแฟนๆ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ฮาลาล (อยู่ระหว่างประทับตราลงบรรจุภัณฑ์)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)


ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)ขนมปัง ฟาร์มเฮ้าส์ แบบไหนที่ได้รับรองฮาลาล (ล่าสุด 2560-2561)

 

 

 


ที่มา: www.farmhouse.co.th