ปากีฯประกาศลงโทษ ผู้กินอาหารในที่สาธารณะ ช่วงเดือนรอมฎอน


มาแรงรอบสัปดาห์