ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล

18 พค. 60     42923

ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อหมุนเชือด 3 ร้านดังในสุวรรณภูมิ ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล

ตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ให้ช่วยตรวจสอบร้านอาหารที่ให้บริการภายในสนามบินมีการโฆษณาชวนเชื่อว่า อาหารนั้นมุสลิมสามารถรับประทานได้ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ได้มอบให้นายไชยา สกุลชาห์ รองเลขาธิการ นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล นายณรงค์เดช สุขจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจการฮาลาล นายสมศักดิ์ เมดาน อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ไปดำเนินการตรวจสอบและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมือง

ต่อมาวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองได้ส่งนางสาวณปภัช กรอบเพ็ชร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 ส่วนรายได้และกำกับสัญญาฝ่ายพาณิชย์ การเงินและบัญชีท่าอากาศยานดอนเมืองนำคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการตรวจสอบร้านอาหารสนามบินดอนเมืองประกอบด้วย

1. ร้าน KEBAB & SANDWICH BAR พบกับ Mr.Ertugrul Kafadar เป็นชาวตุรกี เป็นผู้ดูแลร้าน ทางคณะกรรมการฯได้สอบถามถึงวัตถุดิบและขั้นตอนในการผลิตอาหารว่าดำเนินการอย่างไร ทางร้านให้ความสนใจที่จะขอรับรองฮาลาลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


2. ร้าน CORAL CAFÉ มีคุณกัญยาภัทร สุขเสริม เป็นหัวหน้าดูแลร้าน เป็นร้านที่มีการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการได้ขอให้ทางนำป้ายโฆษณาออก เพราะทำให้ผู้บริโภคสับสนว่ามุสลิมสามารถรับประทานได้ ซึ่งทางได้ทำตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงไว้

 

กรณี ร้าน BANGMAD  ล่าสุด หลังจากได้มีการนำเสนอข่าว แหล่งข่าวเจ้าของ ร้านบังหมัด เผยกับมุสลิมไทยโพสต์ว่า ปัจจุบันนี้ ทางร้านได้รับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ไปรับ เครื่องหมายรับรองและตราฮาลาล ที่ออกให้โดยคณะกรรมการกรุงเทพฯ พร้อมเผยว่า ที่ร้านเจ้าของเป็นมุสลิม ต่างกับสองร้านดังกล่าวข่างต้น

ดังนั้น จึงของให้ผู้บริโภค มั่นใจว่า สินค้าและอาหารภายในร้าน ฮาลาลอย่างแน่นอน พร้อมทั้ง จะรีบดำเนินการนำฮาลาล ขนมเปียกปูน มาแสดงให้เด่นชัดต่อไป (วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560)


ซึ่งทางร้านให้ความสนใจที่จะดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามการรับรองฮาลาลของประเทศไทย พร้อมกันนี้การท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมที่จะช่วยตรวจสอบและทำความเข้าใจกับร้านค้าที่จะขายอาหารที่มุสลิมสามารถทานได้ในการท่าอากาศยานในอนาคต เพราะได้ให้ความสำคัญการบริการแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศไทย และยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการสนามบินดอนเมือง

ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


ฝ่ายฮาลาล กอท ล้อตรวจสอบ ร้านดังในสนามบินดอนเมือง ลวงฮาลาล


แก้ไขข่าว วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (8.15)
news.muslimthaipost.com 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost