มุสลิมนับพัน ร่วมละหมาดหน้าพิพิธภัณฑ์ฮาเกีย โซเฟีย ร้องให้กลับเป็นมัสยิดดังเดิม


มาแรงรอบสัปดาห์