จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์ 1438

26 พค. 60     1124

จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์ 1438


จุฬาราชมนตรี ประกาศ วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. 2560 หลังมีคนเห็นดวงจันทร์

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การประกาศผลการดูดวงจันทร์เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

"เดือนรอมฎอน" นั้น เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย ความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

 

จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์ 1438


ซึ่งการดูดวงจันทร์เพื่ออกำหนดวันที่ 1 ของเดือน ทุกๆ เดือนนั้น ตามหลักการศาสนาอิสลามให้ยึดถือและปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านศาสดานบีมุฮำหมัด (ซ.ล.) ในการกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) กล่าวคือ ให้ดูดวงจันทร์เสี้ยว (ฮิลาล) ในวันที่ 29 ของเดือนซะบาน เมื่อเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว ถ้าเห็นดวงจันทร์เสี้ยวให้ถือว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน แต่ถ้าไม่เห็นดวงจันทร์เสี้ยว ให้ถือว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 30 ของเดือนซะบาน และวันถัดต่อจากนั้นไปถือว่าเป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน 


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost