ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

2 มิย. 60     1746


ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

พระมหาเถโร ท่านมีความเชื่อมั่นในความสามัคคีกันระหว่างระศาสนาท่านพูดว่า "ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? เราทุกคนต่างเป็นชาวบังคลาเทศ แผ่นดินนี้เป็นของเราทุกคน ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้ประเทศของเราดียิ่งขึ้น"กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ 6 ปีที่แล้ว พระสงฆ์ยังพูดอีกว่า เดือนรอมฏอนนั้นเป็นโอกาศดีที่เราจะได้ช่วยชาวมุสลิมที่ยากจน โครงการนี้ริเริ่มโดยเจ้าอาวาส สุธนันโท มหัตเถโร เจ้าอาวาสวัดธรรมราจิขา เมืองดาคา ประเทศบังคลาเทศ

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

ทำไมจะต้องขัดแย้งกัน ? พระสงฆ์ในบังคลาเทศ ทำอาหารละศีลอดแจกพี่น้องชาวมุสลิม

เป็นเพื่อน Line กับเรา