ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

3 มิย. 60     1478


ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน


ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

อัฟกานิสถานมีประชากรประมาณ 32 ล้านคน ร้อยละ 98 ของจำนวนนี้เป็นมุสลิม ดังนั้น รอมฎอนเป็นช่วงเวลาอันสำคัญสำหรับชาวอัฟกัน ซึ่งมักจะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีการที่เป็นพิเศษเฉพาะในเดือนนี้

เมื่อใกล้เดือนรอมฎอนจะมาถึง ชาวอัฟกันส่วนมากจะใช้เวลาที่ว่างจากการทำงานไปจับจ่ายซื้อสิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อเตรียมไว้สำหรับเดือนอันสำคัญนี้

วันแรกของเดือนรอมฎอนเป็นวันหยุดทางการของประเทศอัฟกานิสถาน และเช่นเดียวกับในประเทศมุสลิมส่วนมาก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จะปิดในเวลากลางวัน สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จะงดเว้นนำเสนอรายการดนตรีต่างๆ รวมทั้งประชาชนก็หลีกเลี่ยงจากการฟังดนตรีด้วย ในส่วนของสตรี มีการแต่งกายที่ปกปิดมิดชิดมากขึ้นกว่าปกติในเดือนนี้

ไม่มีใครได้รับอนุมัติให้กินหรือดื่ม ตอนกลางวันในที่สาธารณะ แม้แต่คนที่มีข้อยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด ก็ต้องกินอาหารในที่ปกปิด และไม่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้ถือศีลอด อาหารยอดนิยมของชาวอัฟกันในเดือนรอมฎอน คือ Polov มีผักดองที่เรียกว่า chatni  อินทผลัม และขนมหวาน jelabi (แป้งโรยเป็นเส้นขดเป็นวงทอด และแช่ในน้ำเชื่อม)

นอกจากการใช้เวลาตอนกลางคืนส่วนมากปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดแล้ว ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือคนยากจน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำหรับคนมั่งมี และหลายคนยังชอบที่จะทำอาหารละศีลอดเองด้วย การเลี้ยงอาหารละศีลอดในมัสยิดเป็นหนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ชาวอัฟกันต้องสืบสานในช่วงเดือนรอมฎอนนี้

ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

ภาพรอมฎอนในประเทศอัฟกานิสถาน

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
ที่มา:   www.english.alarabiya.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา