ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

8 มิย. 60     1933

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี  สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักจุฬาราชมนตรี  ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอด ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม ในเดือนรอมดอน ซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งภายในงานอัดแน่นไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และการสร้างเสริมองค์ความรู้แก่พี่น้องมุสลิม และศาสนิกอื่น รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในอิสลามมากขึ้น โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การทดสอบกอรีเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียนต่างๆ โดยมีกรรมการจากสถาบันอัลกุรอานประเทศไทย เป็นผู้ตัดสิน 


ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560


การบรรยาย ศาสนธรรมโดย อาจารย์อาลี เสือสมิง ในเรื่อง “อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งสันติภาพ” ภายในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  โดยมีนายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ รองประธานคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ให้โอวาทและกล่าวนำดุอาอฺ (การขอพร​) ให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงาน และร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิม โดยมีการจัดอาหารโต๊ะจีนอิสลามกว่า 120 โต๊ะ พร้อมทั้งประกอบศาสนกิจร่วมกันในพื้นที่ซึ่งได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งภาพเช่นนี้จะไม่ค่อยได้ปรากฏในสถานที่อื่นๆ เว้นแต่ในมัสยิด งานเลี้ยงละศีลอดที่จัดขึ้นโดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยงละศีลอด 2560

 

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ถูกหลักศาสนา งดงาม สมศักดิ์ศรี สำหรับงานเลี้ยงละศีลอด 2560

ภาพโดย: มุสลิมไทยโพสต์

news.muslimthaipost.com


เป็นเพื่อน Line กับเรา