มาชาอัลลอฮ!! เด็กน้อย 4 ขวบเป็นอีหม่ามละหมาดตารอเวียะห์ !!

15 มิย. 60     7351

 มาชาอัลลอฮ!! เด็กน้อย 4 ขวบเป็นอีหม่ามละหมาดตารอเวียะห์ !!

 "มาชาอัลลอฮ"   เด็กน้อย 4 ขวบเป็นอีหม่ามตารอเวียะห์ !!

ที่มา          บ่าว ของอัลลอฮ

เป็นเพื่อน Line กับเรา