หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438

17 มิย. 60     32565
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

 

หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องใน วันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1438 โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560ดาวน์โหลดเอกสารนี้
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438


หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารเนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1438