ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่

19 มิย. 60     34585

ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ชมรมนักธุรกิจมุสลิม จัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1438 ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ตะลึง!! มัสยิดเมืองคอน ละศีลอดสุดยิ่งใหญ่


ภาพ:  ดร.บุ๊ พิศสุวรรณ

เป็นเพื่อน Line กับเรา