จุฬาฯประกาศ กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438

24 มิย. 60     1695


จุฬาฯประกาศ กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438

ประกาศจุฬาราชมนตรี  เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘  ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่ าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

จุฬาฯประกาศ กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost