ผู้แสวงบุญร่วมรับฟังการอ่านกุรอานวันสุดท้ายของรอมฎอน กว่า 3 ล้านคน


มาแรงรอบสัปดาห์