จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ 1438

6 กค. 60     11666


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ 1438


ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ฮิเราะห์ศักราช 1438  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์  ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ 

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายง านผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้ องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต ่อไป

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลเกาะดะห์ 1438

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost