ไอเอสฟิลิปปินส์ บังคับ “เด็ก-ตัวประกัน” ให้จับอาวุธสู้ทหารที่มาราวี


มาแรงรอบสัปดาห์