บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

10 มิย. 60     1898

บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

บัญชีซะกาต (Zakat) เพื่อบริหารจัดการเงินซะกาต ตามศาสนบัญญัติ

บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

เป็นเพื่อน Line กับเรา