บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

10 มิย. 60     2024

บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

บัญชีซะกาต (Zakat) เพื่อบริหารจัดการเงินซะกาต ตามศาสนบัญญัติ

บัญชีซะกาต ธนาคารอิสลาม

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost