ชาวพุทธพม่า ฮือประท้วง ขับไล่ผู้แทนสหประชาชาติลงพื้นที่รัฐยะไข่


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์