อิสราเอลห้ามมุสลิมละหมาดในมัสยิดอัลอักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์