มาตามนัด!!! รัฐ ถก เตรียมยื่น “กัญชา ใบกระท่อม” ถูกกฏหมาย

18 กค. 60     599

มาตามนัด!!! รัฐ ถก เตรียมยื่น “กัญชา ใบกระท่อม” ถูกกฏหมาย

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานเข้าร่วมการประชุม โดยครั้งนี้ต้องการที่จะกำหนดแนวทางการให้ความร่วมมือสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของยาเสพติด โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เรื่อง ผู้เสพ คือผู้ป่วย ซึ่งผู้เสพสามารถเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เสียประวัติ รวมทั้งติดตาม ความคืบหน้าในการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่องกัญชาและกระท่อม

ด้านการแก้ฏหมายในเรื่องดังกล่าว นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในส่วนการปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เรื่องกัญชาและกระท่อม อยู่ระหว่างการประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน โดยจะต้องมีการใช้แบบวิถีชาวบ้าน เช่นการเคี้ยวใบกระท่อม โดยไม่ผ่านการแปรรูปเป็นสารเสพติด แต่ต้องอยู่ในกรอบเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ และจำกัดปริมาณ หรืออนุญาตเฉพาะในพื้นที่กำหนดเท่านั้น

เป็นเพื่อน Line กับเรา