ชาวปาเลสไตน์ร่วมขอพร ปกป้องมัสยิดอัลอักซอ


มาแรงรอบสัปดาห์