'กษัตริย์ซัลมาน' วอนยิวหยุดปิดกั้นมุสลิมเข้ามัสยิดอัลอักศอ


มาแรงรอบสัปดาห์