ผู้แสวงบุญชาวไทยชุดแรกเดินทางถึงนครมาดีนะห์แล้ว พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่น


มาแรงรอบสัปดาห์